Dane

Preddavky z príjmov fyzických osôb

Platenie preddavkov na daň právnických osôb upravuje § 34 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Preddavok definuje ako povinnú platbu, ktorú daňovník platí počas roka, ak ešte nepozná skutočnú výšku dane. Preddavok je povinná platba na daň, ale nie je povinná pre každú fyzickú osobu. Ktoré fyzické osoby majú povinnosť platiť preddavky? Podľa zákona …

Preddavky z príjmov fyzických osôb Čítajte viac »

Preddavky z príjmov právnických osôb

Platenie preddavkov na daň právnických osôb upravuje § 42 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Preddavok definuje ako povinnú platbu, ktorú daňovník platí počas roka, ak ešte nepozná skutočnú výšku dane.  Ktoré právnické osoby majú povinnosť platiť preddavky? Povinnosť platiť preddavky majú tie právnické osoby, ktoré za predchádzajúce obdobie vykázali daň vyššiu než 5 …

Preddavky z príjmov právnických osôb Čítajte viac »

Finančná správa vrátila v preplatkoch na daniach o takmer 151 miliónov eur viac ako minulý rok

Finančná správa tento rok spracovala viac ako 420 tisíc žiadostí o vrátenie preplatku na daniach a poukázanie daňového bonusu. Minulý rok to bolo cez 406 tisíc žiadostí. Do 10. mája 2023 vrátila daňovníkom 463 565 484 eur, z toho 87,09 milióna tvoril daňový bonus na dieťa, 1,1 milióna eur daňový bonus na zaplatené úroky a najväčšiu časť tvorili preplatky na dani …

Finančná správa vrátila v preplatkoch na daniach o takmer 151 miliónov eur viac ako minulý rok Čítajte viac »

Registrácia do zoznamu prijímateľov 2% z dane v roku 2023

Každý rok sa do zoznamu prijímateľov 2% z dane registruje množstvo neziskových organizácií a každý rok sa vyzbieraná suma zvyšuje. Minulý rok sa 2 % rozhodlo darovať viac ako 850 000 daňovníkov. Nadácie a neziskové organizácie tak minulý rok získali viac ako 86 miliónov eur. Pre porovnanie, v roku 2020 získali „len“ niečo viac ako …

Registrácia do zoznamu prijímateľov 2% z dane v roku 2023 Čítajte viac »

Daňové priznanie fyzických osôb za rok 2021

Kto má povinnosť podať daňové priznanie? Fyzická osoba má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2021, ak jej celkové zdaniteľné príjmy v roku 2021 presiahli sumu 2 255,72 €, vykáže daňovú stratu (príjmy v tomto prípade nemusia dosiahnuť sumu 2255,72 €). Ak fyzickej osobe takáto povinnosť nevznikla, môže podať daňové priznanie …

Daňové priznanie fyzických osôb za rok 2021 Čítajte viac »

Daň z motorových vozidiel a miestne dane

Do konca januára je potrebné podať daňové priznanie k dani z motorového vozidla a k miestnym daniam. Ktorých motorových vozidiel sa to týka? A čo spadá pod miestne dane?  Ktoré vozidlá podliehajú dani z motorových vozidiel? Daň z motorových vozidiel je upravená zákonom č. 361/2014 Z.z. o dani z motorových vozidiel. Podľa tohto zákona sa zdaňujú motorové a prípojné vozidlá nasledujúcich kategórií: L1e …

Daň z motorových vozidiel a miestne dane Čítajte viac »

Miernejšie podmienky odkladu a splátok dane

Finančná správa zmiernila podmienky pri odklade platenia dane a pri zaplatení dane v splátkach. Takýmto spôsobom sa snaží motivovať daňovníkov, aby dané možnosti využili a nedostali sa tak do problémov pri omeškaní s platbou dane. Odklad či platenie v splátkach boli možné aj predtým, no podmienky sa teraz výrazne zmiernili. Finančná správa tak chce vyjsť …

Miernejšie podmienky odkladu a splátok dane Čítajte viac »

Platca DPH – výhody a nevýhody

Platcom DPH sa stáva každý podnikateľ, ktorý sa po dosiahnutí obratu 49 790 € povinne registruje na daňovom úrade ako “zdaniteľná osoba” a tiež každý dobrovoľne registrovaný podnikateľ. Kedy sa oplatí byť dobrovoľným platcom DPH? Aké sú výhody a nevýhody? Výhody platcu DPH Byť dobrovoľným platcom DPH sa podnikateľovi oplatí predovšetkým vtedy, keď sa nachádza …

Platca DPH – výhody a nevýhody Čítajte viac »