Druhá šanca od Finančnej správy

Na začiatku roku 2024 vstúpi do platnosti legislatívna zmena, ktorá poteší nejeden daňový subjekt. Finančná správa totiž pracuje na novom proklientskom opatrení – tzv. inštitúte druhej šance pri ukladaní pokút. 

Ako to bude fungovať?

Momentálne platí, že pri neplnení si daňovej povinnosti finančná správa daňový subjekt okamžite sankcionuje. To sa od začiatku nového roka zmení. Pokiaľ pôjde o prvé porušenie niektorého z ustanovení daňového poriadku, správca dane daňovému subjektu nepošle hneď pokutu, ale najprv upozornenie vo forme oznámenia. Toto oznámenie bude doručené elektronicky do schránky na Ústrednom portáli verejnej správy. Oznámenie bude obsahovať aj poučenie o následkoch ďalšieho porušenia povinností daňového subjektu.

Finančná správa tieto zmeny už zapracovala do svojho informačného systému a koncom leta tzv. druhú šancu intenzívne testovala. Čo od toho očakáva? Táto zmena má potenciál zlepšiť daňovú disciplínu subjektov a prispieť k zlepšeniu výberu daní. Mohla by sa dotknúť desiatok tisíc správnych deliktov, ktorých počet každoročne rastie. Minulý rok Finančná správa uložila 175 332 pokút, čo bolo doteraz najvyššie číslo.

Kedy hrozí pokuta?

Správca dane ukladá daňovému subjektu pokutu za správny delikt. Tým môže byť

  • nepodanie daňového priznania (od 30 € do 16 000 €, resp. do 32 000 €),
  • nesplnenie registračnej povinnosti v ustanovenej lehote (od 60 € do 20 000 €),
  • nesplnenie oznamovacej povinnosti v ustanovenej lehote (od 60 € do 3 000 €),
  • uvedenie v daňovom priznaní alebo dodatočnom daňovom priznaní daň, ktorá je nižšia ako daň, ktorú mal daňový subjekt v daňovom priznaní uviesť,
  • zaplatenie podľa osobitných predpisov bez podania daňového priznania daň, ktorá je nižšia ako daň, ktorú mal daňový subjekt skutočne zaplatiť,
  • uplatnenie si nárok vo výške, ktorá je väčšia ako nárok, ktorý si mal daňový subjekt právo uplatniť podľa osobitných predpisov,
  • zapríčinenie svojím konaním podľa § 48 ods. 1 určenie dane podľa pomôcok,
  • uvedenie v dodatočnom daňovom priznaní sumu, ktorá v porovnaní so sumou uvedenou v daňovom priznaní predstavuje zvýšenie dane / zníženie nadmerného odpočtu / zníženie uplatneného vrátenia dane / zníženie uplatneného nároku podľa osobitného predpisu,
  • nesplnenie si niektorej z povinností nepeňažnej povahy podľa zákona o dani z príjmov, pričom nejde o správny delikt podľa písmen predchádzajúcich bodov (od 60 € do 3 000 €).

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *