Daňové priznanie bez stresu: Ako ho podať?

V tomto článku nájdete základný postup k úspešnému podaniu daňového priznania pre fyzické osoby. Prejdeme si dôležité termíny, kde hľadať príslušné formuláre, aké prílohy k nim doložiť, ako darovať 2% z dane aj čo nasleduje po samotnom podaní.

Kedy sa podáva daňové priznanie?

Daňové priznanie fyzickej osoby sa podáva vždy do 3 mesiacov po skončení zdaňovacieho obdobia, ktorým je uplynulý kalendárny rok.

V roku 2023 je termínom podania 31.03.2023. Do tohto dátumu je nutné daňové priznanie nielen podať, ale i zaplatiť vyplývajúcu daň. 

Ktoré fyzické osoby sú povinné podať daňové priznanie?

Povinnosť podania sa týka všetkých fyzických osôb, ktorých:

 • zdaniteľné príjmy za rok 2022 presiahli 2 289,63€,
 • zdaniteľné príjmy nepresiahli vyššie spomínanú čiastku, no vykázali daňovú stratu;
 • správca dane vyzval na podanie daňového priznania.

Ste zamestnaný na Slovensku? Svojho zamestnávateľa môžete požiadať o vyhotovenie ročného zúčtovania dane. Stihnúť to však musíte do 15. februára.

Kde nájsť formulár a ktorý vybrať?

Tlačivo daňového priznania nájdete na stránke Finančnej správy v katalógu elektronických formulárov. Po rozkliknutí kategórie “Daň z príjmov fyzickej osoby” sú dostupné 2 typy daňových priznaní.

 • Typ A sa týka daňovníkov, ktorí počas zdaňovacieho obdobia dosiahli príjmy iba zo zamestnania.
 • Typ B podávajú daňovníci, ktorí za dané obdobie dosiahli aj iný zdaniteľný príjem. Napr. z podnikania, zo živnosti, z prenájmu či predaja nehnuteľností a pod.

Aké prílohy nezabudnúť?

Okrem daňového priznania netreba zabudnúť pripojiť aj prílohy, ktorými sú:

 • kópia potvrdenia o zdaniteľných príjmoch od Vášho zamestnávateľa;
 • kópia rodného listu Vášho dieťaťa, ak si chcete uplatniť daňový bonus na deti a ak nebola predložená už v minulosti;
 • kópia potvrdenia o návšteve zahraničnej školy, ak si chcete uplatniť daňový bonus na deti;
 • kópia potvrdenia banky v prípade, že si chcete uplatniť daňový bonus za zaplatené úroky;
 • kópia potvrdenia z doplnkového dôchodkového sporenia, ak si naň sporíte;
 • potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti, ak chcete darovať 3 % z dane a v roku 2022 ste dobrovoľníčili aspoň 40 hodín.

Ako darovať 2% z dane?

Ak si podávate daňové priznanie Vy sami, vo formulári daňového priznania zaznačte príslušnú kolónku na poukázanie 2% a vypíšte údaje zvolenej organizácie.

Ak daňové priznanie podáva namiesto Vás Váš zamestnávateľ, potom potrebujete vypísať osobitné tlačivo. K nemu potrebujete doložiť aj potvrdenie od Vášho zamestnávateľa o zaplatení dane a oboje následne podať na daňovom úrade do konca druhého kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie.

Podrobne sa tejto problematike venujeme v samostatnom článku.

Ako podať daňové priznanie?

Existujú 2 spôsoby podania – fyzicky alebo v elektronickej podobe. Podnikatelia a živnostníci podávajú daňové priznanie elektronicky využitím formulára na stránke Finančnej správy. Ostatné fyzické osoby si môžu vybrať.

Ak nie ste podnikateľ ani živnostník a rozhodnete sa pre podanie daňového priznania listinnou formou, môžete si tlačivo zakúpiť v papiernictve, vyzdvihnúť ho na daňovom úrade alebo si ho vytlačiť zo stránky Finančnej správy.

Pri jeho vypĺňaní môže padnúť vhod pomoc v podobe poučenia, ktoré je takisto možné nájsť na stránke Finančnej správy.

Daňové priznanie vyplňte čitateľným paličkovým písmom a podpíšte na všetkých požadovaných miestach. Odovzdať ho môžete na podateľni miestne príslušného daňového úradu, poprípade zaslať poštou. Nezabudnite ho však poslať doporučene a uschovať si potvrdenie o jeho odoslaní.

Čo sa deje po odovzdaní?

Ak z Vášho daňového priznania vyplýva zaplatenie dane, musíte ju uhradiť do už spomínaného termínu 31.03.2023.

Ak podávate daňové priznanie po prvýkrát, daňový úrad Vám po jeho prijatí priradí a doručí tzv. osobný účet daňovníka, na základe ktorého je následne potrebné daň vyplatiť, a to do 15 dní od doručenia.

Ak ste daňové priznanie v minulosti podávali, daň sa uhrádza na základe už pridelených údajov.

Pozor! Ak Vám z daňového priznania naopak vzišiel preplatok na dani, musíte si ešte vo formulári postrážiť označenie kolónky, ktorou sa prihlásite k záujmu o vrátenie tohto preplatku. V opačnom prípade Vám preplatok vrátený nebude. Preplatok sa po spracovaní požiadavky daňovým úradom uhradí na Váš bankový účet alebo Vám bude doručený poštovou poukážkou na adresu trvalého bydliska najneskôr do 40 dni odo dňa lehoty na podanie daňového priznania teda od 31.03.2023.

Čo sa stane, ak sa daňové priznanie nepodá?

Daňový úrad v takomto prípade ukladá pokutu vo výške od 30 € – 16 000 €, ku ktorej sa okrem dlžnej nevyplatenej dane pripočítava aj úrok z jej omeškania.

Veríme, že Vám tieto informácie pomohli zorientovať sa v základných otázkach pri podávaní daňového priznania. Potrebujete ho vyhotoviť a radšej by ste to nechali v rukách odborníka? Kontaktujte nás.