Všetko o živnosti: Najčastejšie otázky

Máte jedinečný nápad na podnikanie? Živnosť je jednou z foriem, ktorou ho uvediete do praxe. Prečítajte si najčastejšie otázky pri zakladaní živnosti – čo potrebujete, kde všetko vybavíte aj koľko vybavenie živnosti stojí. 

Kedy si ju môžem založiť?

 

Živnosť si môžete založiť po dosiahnutí 18 rokov, ak ste bezúhonný a zároveň spôsobilý na právne úkony. To akú živnosť si založíte, je úplne na Vás. 

Rozlišujeme tri druhy – remeselnú, viazanú a voľnú. K remeselnej aj viazanej potrebujete preukázať svoju kvalifikáciu – doložiť výučný list, ukončené vysokoškolské vzdelanie v danom odbore alebo iný certifikát. Pri voľných živnostiach však svoju odbornú spôsobilosť dokazovať nemusíte. Vybrať si môžete na základe zoznamu viazaných živností, voľných živností alebo remeselných živností Ministerstva vnútra SR.

Kde si mám podať žiadosť?

Žiadosť o založenie živnosti môžete podať osobne alebo elektronicky. Pri osobnom podaní navštívte miestny príslušný Okresný úrad – odbor živnostenského podnikania. Ak sa rozhodnete riešiť to elektronicky, urobte tak prostredníctvom slovensko.sk. Nezabudnite! Potrebujete aktivovaný elektronický občiansky preukaz s aktuálnym podpisovým certifikátom.

Aké doklady potrebujem?

Okrem doloženia kvalifikácie pri viazaných a remeselných živnostiach budete potrebovať:

  1. Súhlas vlastníka nehnuteľnosti, v ktorej budete podnikať, ak sa jedná o adresu inú ako u Vás doma.
  2. Doklad o zaplatení správneho poplatku. Výnimka je pri elektronickom podaní žiadosti o voľnú živnosť – pri nej žiaden doklad potrebovať nebudete, keďže touto formou správny poplatok neplatíte. Ak však žiadosť podáte osobne, poplatok je 5€. Za remeselnú a viazanú živnosť sa pri elektronickom podaní platí 7,50€ a pri osobnom 15€. Správne poplatky môžete zaplatiť elektronickým kolkom, prevodom z účtu alebo poštovou poukážkou.
  3. Výpis z registra trestov, ak nie ste občanom SR.

Súčasťou formulára na ohlásenie živnosti je aj prihláška na verejné zdravotné poistenie a prihláška k registrácii daňovníka k dani z príjmov fyzickej osoby. Na základe nich Okresný úrad oboznámi oba úrady o začiatku živnosti. Musíte však o to požiadať prostredníctvom spomínaných prihlášok. Okrem toho Vám skrze ne bude pridelené aj DIČ.

Musím to nahlásiť aj zdravotnej poisťovni alebo daňovému úradu?

Po vypísaní oboch prihlášok ako súčasti formulára spomenutého o bod vyššie, ste si svoju oznamovaciu povinnosť už splnili. Preto osobne do zdravotnej poisťovne ani na daňový úrad ísť nemusíte.

Mám nejaké iné povinnosti?

Po založení živnosti si musíte zriadiť elektronický prístup pre komunikáciu s daňovým úradom. Odporúčame vybaviť si tento prístup skôr ako v období podávania prvého daňového priznania. Vtedy už budete potrebovať tento prístup aktivovaný.

Upozornenie!

Je vysoko pravdepodobné, že do mesiaca od ohlásenia živnosti Vám bude doručený list od obchodnej spoločnosti. Je to úradne vyzerajúci dokument s priloženým šekom na úhradu poplatku kvôli zápisu do súkromného registra, ktorý nie je povinný a je zhodný s Živnostenským registrom. Preto odporúčame tento list ignorovať a poplatok neplatiť.