5 krokov k založeniu s.r.o.

Zakladáte s. r. o.? Prečítajte si 5 krokov ako postupovať. Prezradíme Vám ako si zvoliť obchodné meno, koľko za založenie s. r. o. zaplatíte, čo potrebujete a aj to, čo všetko sa od 1. októbra 2020 zmení.

1. Krok: Názov, sídlo a predmet

Pre začiatok si potrebujete zvoliť obchodné meno s.r.o., sídlo a predmet podnikania.

  • Obchodné meno s.r.o. – zvolené meno sa nesmie zhodovať s menom iného podnikateľa, preto si svoj názov overte v Obchodnom registri.
  • Sídlo – môže ísť o kanceláriu, ale aj byt či rodinný dom. Rátajte s tým, že na uvedenie akejkoľvek nehnuteľnosti ako sídla spoločnosti budete potrebovať písomný súhlas jej vlastníka. Od 1. októbra 2020 musí tento písomný súhlas obsahovať úradne osvedčený podpis.
  • Predmet podnikania – zvoľte si ho na základe zoznamu viazaných živností, voľných živností alebo remeselných živností Ministerstva vnútra SR. K voľnej živnosti nepotrebujete žiadnu odbornú spôsobilosť, no k viazanej a remeselnej už áno. K nim musíte neskôr v kroku 3 doložiť na Okresnom úrade konkrétny certifikát či výučný list a pod.

2. Krok: Spoločníci, konatelia a imanie

V ďalšom kroku si určíte spoločníkov, konateľov a správcu vkladu. Správcom vkladu bude osoba, ktorá dosvedčí vyzbieranie základného imania s.r.o. v minimálnej sume 5 000€.

V prípade, že chcete s.r.o. vlastniť sám/a, budete vystupovať ako spoločník, konateľ i správca vkladu. Ak zakladáte s.r.o. viacerí (max. 50 osôb), na základné imanie sa skladáte všetci spoločne. Platí však, že každý zo spoločníkov musí do imania vložiť minimálne 750€. Spoločníci môžu postupne uhradiť upísaný vklad do 5 rokov od vzniku spoločnosti.

3. Krok: Oprávnenie podnikať a zakladateľský dokument

Následne si vyžiadate osvedčenie o živnostenskom oprávnení na Okresnom úrade. Ak to budete riešiť osobne, za každú voľnú živnosť zaplatíte poplatok 5€ a za každú viazanú či remeselnú 15€. 

Ak si budete osvedčenie žiadať elektronicky, voľnú budete mať zadarmo a viazané s remeselnými za 7,50€. K elektronickému ohláseniu živnosti však potrebujete aktivovaný elektronický občiansky preukaz s aktuálnym podpisovým certifikátom.

Okrem toho potrebujete vypracovať zakladateľské dokumenty. Ak s.r.o. zakladáte sám/a, spíšete tzv. zakladateľskú listinu. Ak s.r.o., naopak, zakladáte viacerí spoločníci, vypracuje sa spoločenská zmluva. Oboje odporúčame prejsť s právnikom, aby dokument spĺňal všetky zákonné náležitosti.

4. Krok: Preverenie exekúcií a nedoplatkov

Ako zakladateľ nesmiete mať daňové nedoplatky ani nedoplatky voči Sociálnej poisťovni. Nepotrebujete však žiadne potvrdenie. Pri žiadosti o zápis do Obchodného registra si súd sám preverí, či ste ako zakladateľ spoločnosti v zozname dlžníkov alebo nie. 

Od 1. októbra 2020 môžete založiť s.r.o. alebo byť konateľom s.r.o. iba v prípade, že na Vás nie je evidovaná žiadna exekúcia.

5. Krok: Zápis do Obchodného registra a získanie DIČ

S.r.o. vzniká v momente, kedy ju zapíšete do Obchodného registra. V súčasnosti ešte môžete zápis vykonať fyzicky podaním papierovej formy návrhu na zápis na miestne príslušnom Okresnom súde, ale len do 30. septembra 2020. Od 01. októbra 2020 môžete svoj návrh na zápis podať už len elektronicky prostredníctvom slovensko.sk. Podanie sprevádzajú s ním spojené správne poplatky. Pri podávaní návrhu na zápis elektronickou formou ste povinný uhradiť poplatok v sume 150€. Pri podaní na Okresnom súde je tento poplatok 300€.

Súhlas Okresného súdu Vám doručia na adresu alebo v prípade elektronickej komunikácie do Vašej schránky na slovensko.sk. Následne ešte musíte požiadať Daňový úrad o DIČ. Je to desaťmiestne číslo, ktoré slúži ako identifikácia podnikateľa. Do 30 dní si ho vyžiadajte elektronicky na Finančnej správe.

Upozornenie:
Je vysoko pravdepodobné, že do mesiaca od ohlásenia živnosti Vám bude doručený list od obchodnej spoločnosti. Bude to úradne vyzerajúci dokument s priloženým šekom na úhradu poplatku kvôli zápisu do súkromného registra, ktorý však nie je povinný a je zhodný s Obchodným registrom. Preto odporúčame tento list ignorovať a poplatok neplatiť.