Zvoľte si správne: živnosť vs. s.r.o.

Pozrite si kľúčové zhrnutie výhod a nevýhod pri živnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným. V prehľadných bodoch Vám ukážeme porovnanie oboch variánt v rámci odvodov, zárobkov a administratívnym vedením.

1. Odvody

 • Živnosť
  Prvý rozdiel sa týka platenia odvodov. Ako živnostník budete platiť odvody aj v prípade, že by ste nič nezarobili. Stanovené mesačné minimum na odvody je v súčasnosti 76,44€. V prípade, že ste ZŤP ide o polovičnú sumu. To znamená, že za dvanásť mesiacov zaplatíte minimálne 917,28€ a to bez ohľadu na zárobok.
 • S.R.O.
  S.r.o. je právnickou osobou, s ktorou Vy ako jej konateľ či spoločník vstupujete do obchodného vzťahu. Na základe neho následne poberáte odmenu konateľa/spoločníka podľa obchodného zákonníka. Výšku tejto odmeny si určujete sami a tak optimalizujete odvody.

2. Príjmy

 • Živnosť
  Príjmy, ktoré získate na základe svojej živnosti sú reálne Vaše, sú na Vaše meno. Využívať ich preto môžete podľa potreby aj na súkromnú spotrebu.
 • S.R.O.
  Naopak pri s.r.o., kde napriek tomu, že firmu vlastníte, nemôžete s jej príjmami svojvoľne nakladať. Peniaze nie sú Vašim osobným majetkom, ale majetkom spoločnosti nakoľko spoločnosť zastupujete len navonok ako spoločník/konateľ. Po skončení účtovného obdobia máte nárok na podiel na zisku, ktorý si vyplatíte v podobe dividendy alebo v jeho priebehu vyplácaním mzdy, či odmeny konateľa.

3. Ručenie

 • Živnosť
  Pri živnosti ručíte za všetky obchodné záväzky celým svojim majetkom. To znamená, že v prípade exekúcie firmy Vám môžu siahnuť aj na súkromné majetok ako napr. na byt alebo rodinný dom.
 • S.R.O.
  Pri s.r.o. za jej záväzky po vyplatení základného imania svojim osobným majetkom neručíte. Záväzky sa týkajú iba majetku spoločnosti. V prípade, že ste však základné imanie ešte nesplatili, ručíte za záväzky do výšky nesplateného vkladu.

4. Doba zriadenia a zrušenia

 • Živnosť
  Zriadenie aj zrušenie živnosti vybavíte v priebehu jedného dňa.
  Na jednom kontaktnom mieste, Okresnom úrade – odbore živnostenského podnikania, vyplníte tlačivá pre registráciu živnosti, registráciu na daňovom úrade, tlačivo na výpis z registra trestov aj na nahlásenie do zdravotnej poisťovne. Podobne rýchlo to prebieha aj pri zrušení živnosti.
 • S.R.O.
  Zriadenie a zrušenie s.r.o. trvá podstatne dlhšie, a to približne mesiac.

5. Administratíva a účtovníctvo

 • Živnosť
  Administratíva pri živnosti zahŕňa najmä vedenie jednoduchého účtovníctva. V prípade, že nemáte zamestnancov, nie ste platcom DPH a nemáte rozrastajúcu sa živnosť čo do objemu administratívy, postačí Vám jednoduchá daňová evidencia. V nej si sledujete príjmy a výdavky hoc aj v obyčajnom Exceli. Ako živnostník by ste to mali zvládnuť aj sám/a.
  V opačnom prípade, kedy máte zamestnancov a ste platcom DPH, odporúčame zvážiť najatie účtovníka.
 • S.R.O.
  Administratíva pri s.r.o. je v porovnaní so živnosťou náročnejšia. Navyše sa od Vás vyžaduje vedenie podvojného účtovníctva. Preto ak ste v tejto oblasti začiatočník, rátajte s dodatočnými nákladmi na účtovníka.

Pri rozhodovaní či zvoliť živnosť alebo založenie spoločnosti s ručením obmedzeným zvážte pre a proti. Neexistuje jednoznačná univerzálna odpoveď na to, čo je lepšie. Každú situáciu treba posúdiť osobitne a podľa toho zvoliť výhodnejší variant.

Neviete sa rozhodnúť, ktorý variant zvoliť? Napíšte nám.