2% z dane v roku 2021

Darovanie 2% z dane je každoročne aktuálnou témou. Spísali sme aktuálne informácie nielen ako darovať 2% z dane, ale aj ako sa registrovať do zoznamu prijímateľov.

Koľko percent z dane môžem darovať?

 1. Ak ste fyzickou osobu, poukázať môžete 2%.
 2. Ak ste fyzickou osobou a zároveň sa venujete dobrovoľníckej činnosti, poukázať môžete 3%. Potrebujete písomné potvrdenie, ktoré dosvedčí, že ste sa jej venovali najmenej 40 hodín. Okrem toho tiež ozrejmí predmet práce, obsah a tiež jej hodnotenie.
 3. Ak ste právnickou osobou, poukázať môžete 1%.
 4. Ak ste právnickou osobou a počas zdaňovacieho obdobia ste venovali finančný dar, poukázať môžete 2%. To však iba v tom prípade, že suma tohto daru prevýšila 0,5% zaplatenej dane a nebola určená inému podnikateľovi.
Vo všetkých hore uvedených prípadoch však samotná suma % z dane určená na darovanie musí presiahnuť hodnotu 3€.

Komu ich môžem darovať?

Darovať ich môžete podľa svojho výberu hociktorej neziskovej organizácii, ktorá je zapísaná v zozname prijímateľov. Tento zoznam zverejňuje Notárska komora Slovenskej Republiky každý rok do 15. januára. 

Využiť môžete aj ich vyhľadávanie určených právnických osôb. Vzhľadom na možné zmeny v Zozname prijímateľov odporúčame údaje overiť.

Ako postupovať?

 • Ak podávate daňové priznanie sami, vo formulári daňového priznania zaznačte príslušnú kolónku na poukázanie 2% a vypíšte údaje zvolenej organizácie (na obrázku). 
 • Ak daňové priznanie podáva Váš zamestnávateľ potrebujete vypísať osobitné tlačivo. K nemu musíte doložiť aj potvrdenie od Vášho zamestnávateľa o zaplatení dane a oboje následne podať na daňovom úrade.

Aké sú termíny poukázania?

Termín poukázania % z dane súvisí s termínom podania daňového priznania. Tohto roku je záväzným termínom 31. marec 2021. Do rovnakého termínu si môžete zvoliť aj organizáciu, ktorú je potrebné uviesť priamo vo formulári daňového priznania.

Ak za Vás daňové priznanie podáva Váš zamestnávateľ. Potvrdenie o jeho zaplatení spolu s už spomínaným osobitným tlačivom o darovaní musíte podať do 30. apríla 2021.

Čo sa s peniazmi stane, ak sa ich rozhodnem nedarovať nikomu?

V prípade, že sa rozhodnete nevyužiť možnosť darovania % z dane, Váš nárok na nich prepadá. Poukázané budú štátu.

Ako sa stať príjemcom % z dane?

Príjemcom % z dane sa môže stať:

 • Občianske združenie,
 • Nadácia,
 • Investičný fond,
 • Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
 • Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti,
 • Organizácia s medzinárodným prvkom,
 • Subjekt výskumu a vývoja,
 • Fond rozvoja odborného vzdelávania a prípravy,
 • Červený kríž.

Registračné obdobie do zoznamu prijímateľov je každý rok od 1. septembra do 15. decembra. Registrácia prebieha u notára vykonáva spísaním Notárskej zápisniceS týmto úkonom je spojený poplatok približne 60€ a vyššie.

K notárovi ako štatutár potrebujete doniesť:

 • stanovy organizácie
 • potvrdenia o tom, že ste štatutárom organizácie
 • potvrdenie banky o vedení účtu Vašej organizácie.

Notár sa Vám v priebehu približne dvoch týždňoch následne ozve a zavolá Vás podpísať zápisnicu. Dôležité je, že túto registráciu je potrebné opakovať každoročne.