Prvá pomoc ++ pre živnostníkov v roku 2021

Ste živnostník, SZČO, a radi by ste zistili na akú pomoc máte v roku 2021 nárok? Prečítajte si jasné inštrukcie ako postupovať.

Živnostník platiaci sociálne poistenie

Ak ste živnostník a platíte sociálne poistenie (nemocenské a dôchodcovské poistenie) týka sa Vás opatrenie č. 2. Na základe tohto opatrenia máte nárok na mesačný príspevok, ak Vám poklesli tržby min. o 20% a viac. Podľa toho o koľko Vám poklesli tržby sa vyráta výška príspevku. Od mesiaca február je min. príspevok 330€ a maximálny 870€.

Pokles tržieb je možné vyrátať 5-timi spôsobmi. Je na Vás, ktorú metódu zvolíte. Po zvolení sa jej však už musíte držať každý mesiac. Výšku príspevku ako aj jednotlivé spôsoby vypočítania poklesu tržieb nájdete na stránke pomahameludom.sk pri opatrení č. 2.

Živnostník, ktorý neplatí sociálne poistenie

Ak ste živnostník a neplatíte sociálne poistenie je pre Vás určená pomoc v opatrení č. 4. V tomto prípade nehovoríte o koľko % Vám klesla tržba. Ide o fixný mesačný príspevok. Za mesiac február je vo výške 360€.

Ide o pomoc určenú pre živnostníkov bez príjmu. Ak ste mali v danom mesiaci určitý príjem po jeho uvedení do výkazu sa Vám automaticky prepočíta výška príspevku. 

Ako požiadať o prvú pomoc ++

1.Vyplnenie žiadosti
Na stránke pomahameludom.sk si zvolíte opatrenie, ktoré sa Vás týka. Pri každom opatrení sa nachádza žiadosť na stiahnutie. Ide o jednoduchý dokument, ktorý je potrebne jednorazovo vyplniť.

Žiadosť pošlete e-mailom na konkrétny Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Presný e-mail Vám vyhodí stránka po zadaní Vašej obce (pozri obr.). Zároveň dostanete informáciu ako presne vyplniť predmet emailu.

Po odoslaní žiadosti dostanete od ÚPSVaR dohodu na podpísanie. Tu je možné podpísať osobne alebo elektronicky prostredníctvom slovensko.sk.

2. Mesačné zasielanie výkazov
Po podpísaní dohody je potrebné už iba mesačne e-mailom zasielať výkazy za jednotlivý mesiac. Podobne ako žiadosť sa nachádzajú na stránke pomahameludom.sk pri jednotlivých opatreniach. Každý mesiac je uverejnený nový formulár za predchádzajúci mesiac. Nie je preto možné použiť každý mesiac rovnaký výkaz.

Práve do týchto mesačných výkazov sa vyplňuje číslo dohody uzatvorenej na základe žiadosti s ÚPSVaR.

Termín na podanie žiadosti o príspevok

Žiadosť o príspevok môžete zaslať kedykoľvek. Avšak spätne iba 2 mesiace dozadu. A teda do konca marca viete požiadať o pomoc maximálne za mesiac január a február. Platí teda pravidlo čím skôr, tým lepšie.

To isté platí o zasielaní výkazov za daný mesiac. Čím skôr ho zašlete, tým skôr dostanete aj finančnú pomoc.

Informácie a pomoc pri otázkach

Všetky novinky a príslušné informácie nájdete na už spomínanej stránke pomahameludom.sk. V prípade nejasností a dodatočných otázok máte možnosť zavolať na zriadenú infolinku, ktorú nájdete v pravom hornom rohu stránky.