Finančná správa vrátila v preplatkoch na daniach o takmer 151 miliónov eur viac ako minulý rok

Finančná správa tento rok spracovala viac ako 420 tisíc žiadostí o vrátenie preplatku na daniach a poukázanie daňového bonusu. Minulý rok to bolo cez 406 tisíc žiadostí. Do 10. mája 2023 vrátila daňovníkom 463 565 484 eur, z toho 87,09 milióna tvoril daňový bonus na dieťa, 1,1 milióna eur daňový bonus na zaplatené úroky a najväčšiu časť tvorili preplatky na dani – 375 miliónov eur.

Kedy vzniká preplatok na dani?

Daňový preplatok vzniká vtedy, ak daňovník zaplatil v preddavkoch viac, ako bolo vypočítané na základe daňového priznania. Preplatok vzniká zvyčajne študentom a dôchodcom, ale aj nezamestnaným či ľuďom poberajúcim materské príspevky. U fyzických osôb sa tak môže stať aj vďaka uplatneniu nezdaniteľných častí a daňových bonusov – či už ide o daňový bonus na dieťa alebo daňový bonus na zaplatené úroky.

Ak ide o zamestnanca, ktorému zamestnávateľ vykonáva ročné zúčtovanie dane, preplatok mu vyplatí priamo zamestnávateľ. Ak si daňovník podáva daňové priznanie sám, preplatok mu vyplatí daňový úrad.

Právnickej osobe môže preplatok na dani vzniknúť vtedy, ak počas obdobia, za ktoré podáva daňové priznanie, platila preddavky a vyrubená daň je napokon nižšia ako suma zaplatená v preddavkoch.

Od čoho závisí vyplatenie preplatku na dani?

To, či vám daňový úrad vyplatí preplatok na dani a kedy sa tak stane, závisí od štyroch vecí:

  1. od dátumu, kedy ste daňové priznanie podali,
  2. od toho, či ste priamo v daňovom priznaní požiadali o vyplatenie preplatku a vyplnili potrebné údaje,
  3. od toho, či nemáte daňové nedoplatky alebo iné podlžnosti – v tomto prípade sa preplatok použije na ich vyrovnanie alebo zníženie,
  4. od výšky preplatku – daňový úrad vypláca iba preplatky vo výške 5 eur a viac.

Akým spôsobom sa vypláca daňový preplatok a aká je lehota na vyplatenie?

Ako sme už spomínali, o vyplatenie daňového preplatku musíte požiadať priamo v daňovom priznaní a zároveň uviesť údaje potrebné na jeho vyplatenie. Aké sú možnosti?

Fyzické osoby si môžu vybrať jednu z troch možností – vyplatenie poštovou poukážkou (do 15 000 eur vrátane), vyplatenie na účet a vyplatenie na účet v zahraničí, pričom daňovník nie je majiteľom tohto účtu.

Právnické osoby môžu požiadať buď o vyplatenie poštovou poukážkou (aj tu platí, že do 15 000 eur vrátane) alebo na účet. Účet môže byť vedený aj v zahraničí, ale právnická osoba musí byť majiteľom účtu.

Preplatky na dani aj daňové bonusy sa vyplácajú do 40 dní odo dňa vzniku daňového preplatku. Za deň vzniku daňového preplatku sa považuje deň, kedy uplynie lehota pre podanie daňového priznania. Ak teda daňovník podal daňové priznanie v riadnom termíne do 31. marca 2023, prípadný preplatok mu bol vyplatený do 10. mája 2023. Tým fyzickým a právnickým osobám, ktoré podávali daňové priznanie k 30. júnu 2023, budú preplatky vyplatené do 9. augusta 2023.  Najneskorší možný dátum na podanie daňového priznania je tento rok 2. október (keďže 30. september pripadá na sobotu), prípadný preplatok tak v tomto prípade bude vyplatený do 11. novembra 2023.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *