Využívate e-podpis? Nezabudnite si do konca roka vymeniť občiansky preukaz

Platnosť certifikátov per e-podpis v prípade niektorých občianskych preukazov končí k 31. 12. 2022. Približne 30 000 ľudí si teda musí do konca roka vymeniť občiansky preukaz, ak chce túto funkciu využívať aj naďalej. Patríte medzi nich?

Kto si musí vymeniť občiansky preukaz?

Koniec platnosti certifikátu sa týka každého, komu bol občiansky preukaz s čipom vydaný skôr ako 21. 6. 2021. Tento koniec sa týka platnosti certifikátu, nie samotného občianskeho preukazu. Ak však chcete e-podpis aj naďalej využívať, musíte si občiansky preukaz vymeniť.

Ostatné digitálne funkcie dokladu ostanú neovplyvnené – prihlasovanie do elektronickej schránky a e-služby, ktoré nevyžadujú e-podpis, budú fungovať aj bez platného certifikátu.

Ak vám bol občiansky preukaz vydaný 21. 6. 2021 a neskôr, certifikát máte platný do 17. 6. 2025.

Overenie certifikátov

Platnosť certifikátov uložených na vašom občianskom preukaze si môžete overiť aj na stránke ministerstva vnútra.

Postup je jednoduchý:

Výmena bude bezplatná

Výmena OP kvôli koncu platnosti certifikátu je bezplatná. Pôvodne sa k výmene vzťahoval klasický správny poplatok, avšak vďaka novele zákona o správnych poplatkoch, ktorá platí od 7. 10. 2022, sa platbe vyhnete. Povinnosťou však ostáva ísť si vybaviť výmenu OP osobne. Je to preto, že výmena OP z dôvodu neplatných certifikátov nie je uzákonená.

Objednajte sa na konkrétny termín

Ak sa vám nechce čakať v rade, môžete si rezervovať termín na príslušnom krajskom úrade. 

Urobíte tak nasledovne:

  • choďte na webstránku Univerzálneho rezervačného systému,
  • kliknite na „pokračovať“,
  • do kolónky „Vyhľadanie služby“ zadajte „vyhotoviť“ – ponúkne sa vám jediná možnosť, na tú kliknite,
  • postupujte podľa pokynov. Uvediete príslušný krajský úrad, vaše kontaktné údaje a vyberiete si dátum a čas, kedy sa chcete dostaviť.

Ministerstvo vnútra odporúča počkať do decembra

Od 1. 1. 2023 sa OP podľa novely zákona o občianskych preukazoch budú vydávať v biometrickej kvalite – vrátane odtlačkov prstov a podoby tváre, ktoré budú nahraté v čipe. Ministerstvo vnútra však tvrdí, že v prípade schválenia legislatívneho návrhu ich vie začať vydávať už v decembri. Nabáda preto ľudí, ktorí si potrebujú vymeniť OP kvôli končiacej platnosti certifikátu, aby počkali do decembra a získali tak rovno tento nový typ OP.

Občianske preukazy budú mať od roku 2023 nový dizajn s množstvom moderných bezpečnostných prvkov, ktoré majú minimalizovať riziko zneužitia v prípade straty alebo krádeže. V novom type eID karty bude bezkontaktný čip, podobne ako je to v cestovných pasoch.

Momentálne vydávané občianske preukazy majú platnosť do 3. 8. 2031, čo je menej ako štandardných 10 rokov. V zmysle európskeho práva totiž musí mať do augusta 2031 každý občan biometrický občiansky preukaz.

Ak teda počkáte a vybavíte si rovno nový typ občianskeho preukazu, ušetríte si v najbližších rokoch ďalšiu výmenu.

Nezabudnite na ďalšie povinnosti

V prípade zmeny OP nezabudnite túto zmenu nahlásiť všade tam, kde je to potrebné – v prípade podnikateľskej činnosti najmä Obchodnému registru cez zápis zmeny zapísaných údajov o konečných užívateľoch výhod. Formuláre nájdete na stránkach ministerstva spravodlivosti.