Ako sa zmenili minimálne odvody živnostníkov v roku 2022?

Priemerná mesačná mzda napriek pandémii stále rastie a keďže má vplyv na vymeriavací základ, z ktorého sa počíta výška odvodov do zdravotnej a sociálnej poisťovne, rastú aj spomínané odvody. Od 1.1.2022 sa tak výška minimálnych odvodov živnostníkov zvýšila o 9,66 €.

Minimálny vymeriavací základ pre rok 2022 sa počíta z priemernej mesačnej mzdy za rok 2020. vypočíta sa ako 50% tejto mzdy – tá dosiahla sumu 1133 €, teda minimálny vymeriavací základ v roku 2022 je 56,50 €.

Do sociálnej poisťovne živnostník odvádza 33,15 % a do zdravotnej poisťovne 14 % z minimálneho vymeriavacieho základu. V roku 2022 tak minimálne odvody dosahujú výšku 187,78 € do sociálnej a 79,31 € do zdravotnej poisťovne. V porovnaní s predošlým rokom ide o zvýšenie o 6,79 €, resp. o 2,87 €. Spolu teda živnostníci zaplatia o 9,66 € mesačne viac ako v minulom roku.            
V prípade živnostníka so zdravotným postihnutím sa do zdravotnej poisťovne odvádza 7 %, takýto živnostník teda mesačne odvedie 39,65 € do zdravotnej poisťovne.

Spolu tak živnostník zaplatí minimálne odvody vo výške 267,09 €, ak ide o živnostníka so zdravotným postihnutím, výška odvodov v roku 2022 preňho predstavuje sumu 227,43 €.

Prvýkrát živnostníci platia odvody v novej výške vo februári – a to spätne za január 2022. splatnosť odvodov ostáva rovnaká, do 8. dňa nasledujúceho mesiaca. Za január 2022 je teda potrebné zaplatiť odvody do 8. februára, za február do 8. marca, a tak ďalej.

Aké iné situácie môžu nastať?

Spomínané sumy platia v tom prípade, že sa fyzická osoba stala živnostníkom v priebehu roka 2021. Samozrejme, existujú osoby, ktoré majú živnosť už dlhšie alebo popri zamestnaní, materskej dovolenke, dôchodku či štúdiu. Ich výška odvodov sa môže líšiť. Koľko teda platiť?

Odvody do zdravotnej poisťovne:

  • živnostníci, ktorí začali podnikať pred rokom 2021 a v lete alebo na jeseň 2021 im prišlo ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2020 platia od januára 2022 sumu, ktorá je v tomto zúčtovaní uvedená. Môže sa stať, že ostáva rovnaká ako predtým, ale tiež nemusí, preto to treba skontrolovať;
  • živnostníci, ktorí začali podnikať v roku 2021 popri zamestnaní, materskej dovolenke, dôchodku či štúdiu, naďalej preddavky buď neplatia alebo ich platia v dobrovoľnej výške, rovnako ako doteraz;
  • živnostníci, ktorí podnikajú „popri“, ale začali ešte pre rokom 2021 a prišlo im ročné zúčtovanie za rok 2020, od januára platia sumu, ktorú nájdu v ročnom zúčtovaní;
  • ak si osoba založí živnosť v roku 2022 a nie je pri tom zamestnancom alebo poistencom štátu (na materskej dovolenke, študent alebo na dôchodku), platí preddavky v minimálnej výške, teda 79,31 €;
  • ak si osoba založí živnosť v priebehu roka 2022 a popri tom je zamestnancom alebo poistencom, za ktorého platí štát (študent, dôchodca alebo na materskej dovolenke), preddavky buď neplatí alebo ich platí v dobrovoľnej výške.

Odvody do sociálnej poisťovne:

  • živnostníci, ktorí v predchádzajúcom roku platili odvody vyššie ako minimálne, naďalej pokračujú v tejto výške odvodov. Prípadnú novú výšku odvodov sa dozvedia v júli alebo v októbri 2022, podľa toho, či daňové priznanie podajú v riadnom alebo odloženom termíne;
  • živnostníci, ktorí začali podnikať v priebehu roka 2021, odvody do sociálnej poisťovne zatiaľ neplatia. Či ich platiť majú a ak áno, v akej výške, zistia taktiež v júli alebo októbri 2022 na základe daňového priznania a termínu jeho podania;
  • ak si osoba založí živnosť v roku 2022, odvody do sociálnej poisťovne neplatí. Či ich má platiť a v akej výške sa dozvie až po podaní prvého daňového priznania, čo bude v tomto prípade až v budúcom roku.