Miernejšie podmienky odkladu a splátok dane

Finančná správa zmiernila podmienky pri odklade platenia dane a pri zaplatení dane v splátkach. Takýmto spôsobom sa snaží motivovať daňovníkov, aby dané možnosti využili a nedostali sa tak do problémov pri omeškaní s platbou dane. Odklad či platenie v splátkach boli možné aj predtým, no podmienky sa teraz výrazne zmiernili. Finančná správa tak chce vyjsť v ústrety tým daňovníkom, ktorí sa v dôsledku pandémie dostali do zlej finančnej situácie.

Koľko daňovníkov už túto možnosť využilo?

Do septembra 2021 využilo možnosť odkladu platby dane či možnosť zaplatenia dane v splátkach 2751 daňových subjektov a suma odkladov a splátok dosiahla 24,6 milióna eur. Na porovnanie, v roku 2020 tieto možnosti využilo 1097 daňovníkov a v roku 2019 to bolo len 405 daňovníkov.

Aké sú teraz podmienky?

V minulosti pri odklade platby a pri platbe v splátkach zákon vyžadoval ďalšie povinnosti ako záložné právo pri nedoplatku na dani vyššom ako 3000 € alebo vypracovanie finančnej a ekonomickej analýzy. Lehota, v ktorej nebolo možné odklad/ splátky povoliť, bola predtým 5 rokov a ročná úroková sadzba bola 10 %.

Aktuálne sa spomínaná lehota znížila na 2 roky a ročná úroková sadzba na 3 %. Správca dane môže povoliť odklad platenia dane alebo splátky aj spätne, no najskôr odo dňa splatnosti dane. Dôležitou podmienkou je dodržanie novej lehoty na zaplatenie splátky, resp. odloženej dane.

Podrobné podmienky povolenia odkladu a splátok je možné nájsť aj na portáli finančnej správy.