Finančná správa od januára komunikuje obojsmerne elektronicky

Finančná správa už od októbra pracovala na zavedení obojsmernej daňovej komunikácie v daňovej oblasti. 

Od 1. januára 2022 tak s daňovými objektmi chce komunikovať naplno elektronicky, a to obojsmerne. Pre daňovníkov to znamená, že si v schránkach už nebudú nachádzať tzv. žlté lístky – rozhodnutia a úradné dokumenty od finančnej správy dostanú na Ústrednom portáli verejnej správy (ÚPVS). Ide o nadviazanie na už existujúci spôsob obojsmernej elektronickej komunikácie medzi colnými úradmi a ich klientmi, a taktiež o zefektívnenie a zrýchlenie vzájomnej komunikácie.

Takáto komunikácia je nastavená v súlade so zákonom o e-Governmente. Aby ste nezmeškali žiadnu dôležitú správu, môžete si nastaviť zasielanie notifikácií o prijatých správach – či už prostredníctvom emailu alebo SMS správy. Ak nemáte schránku na ÚPVS aktivovanú na elektronické doručovanie, nemusíte sa ničoho obávať. Finančná správa vám správu doručí cez službu „Centrálne úradné doručovanie“. V rámci tejto služby sa vyhotovujú a doručujú listinné rovnopisy elektronických úradných dokumentov prostredníctvom Slovenskej pošty.