Slávka Ficeriová

Daňové priznanie fyzických osôb za rok 2023

Daňové priznanie je pre mnoho ľudí strašiakom, ale nemusí to tak byť. V tomto článku Vám popíšeme postup k úspešnému podaniu daňového priznania pre fyzické osoby, pripomenieme dôležité termíny ako aj to, kde hľadať príslušné formuláre. Zistíte, aké prílohy k nim doložiť, ako darovať 2 % z dane a tiež čo sa deje po samotnom podaní. …

Daňové priznanie fyzických osôb za rok 2023 Čítajte viac »

Daňové priznanie právnických osôb za rok 2023

Právnické osoby musia podať daňové priznanie k dani z príjmov na základe zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Podávajú ho na predpísanom tlačive Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby.  Kedy sa podáva daňové priznanie? Daňové priznanie fyzickej osoby sa podáva vždy do 3 mesiacov po skončení zdaňovacieho obdobia, ktorým môže byť: kalendárny rok …

Daňové priznanie právnických osôb za rok 2023 Čítajte viac »

Druhá šanca od Finančnej správy

Na začiatku roku 2024 vstúpi do platnosti legislatívna zmena, ktorá poteší nejeden daňový subjekt. Finančná správa totiž pracuje na novom proklientskom opatrení – tzv. inštitúte druhej šance pri ukladaní pokút.  Ako to bude fungovať? Momentálne platí, že pri neplnení si daňovej povinnosti finančná správa daňový subjekt okamžite sankcionuje. To sa od začiatku nového roka zmení. …

Druhá šanca od Finančnej správy Čítajte viac »

Registrácia do zoznamu prijímateľov 2% z dane v roku 2024

Každý rok sa do zoznamu prijímateľov 2% z dane registruje množstvo neziskovýchorganizácií a každý rok sa vyzbieraná suma zvyšuje. Napríklad v roku 2022 sa taktovyzbieralo takmer 83 miliónov eur pre takmer 16 000 neziskových organizácií. Učinilotak viac ako 850 000 daňových poplatníkov.Kto sa však môže o 2% uchádzať? Dokedy to musí stihnúť, aký je postup a …

Registrácia do zoznamu prijímateľov 2% z dane v roku 2024 Čítajte viac »

Preddavky z príjmov fyzických osôb

Platenie preddavkov na daň právnických osôb upravuje § 34 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Preddavok definuje ako povinnú platbu, ktorú daňovník platí počas roka, ak ešte nepozná skutočnú výšku dane. Preddavok je povinná platba na daň, ale nie je povinná pre každú fyzickú osobu. Ktoré fyzické osoby majú povinnosť platiť preddavky? Podľa zákona …

Preddavky z príjmov fyzických osôb Čítajte viac »

Preddavky z príjmov právnických osôb

Platenie preddavkov na daň právnických osôb upravuje § 42 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Preddavok definuje ako povinnú platbu, ktorú daňovník platí počas roka, ak ešte nepozná skutočnú výšku dane.  Ktoré právnické osoby majú povinnosť platiť preddavky? Povinnosť platiť preddavky majú tie právnické osoby, ktoré za predchádzajúce obdobie vykázali daň vyššiu než 5 …

Preddavky z príjmov právnických osôb Čítajte viac »

Finančná správa vrátila v preplatkoch na daniach o takmer 151 miliónov eur viac ako minulý rok

Finančná správa tento rok spracovala viac ako 420 tisíc žiadostí o vrátenie preplatku na daniach a poukázanie daňového bonusu. Minulý rok to bolo cez 406 tisíc žiadostí. Do 10. mája 2023 vrátila daňovníkom 463 565 484 eur, z toho 87,09 milióna tvoril daňový bonus na dieťa, 1,1 milióna eur daňový bonus na zaplatené úroky a najväčšiu časť tvorili preplatky na dani …

Finančná správa vrátila v preplatkoch na daniach o takmer 151 miliónov eur viac ako minulý rok Čítajte viac »

Využívate e-podpis? Nezabudnite si do konca roka vymeniť občiansky preukaz

Platnosť certifikátov per e-podpis v prípade niektorých občianskych preukazov končí k 31. 12. 2022. Približne 30 000 ľudí si teda musí do konca roka vymeniť občiansky preukaz, ak chce túto funkciu využívať aj naďalej. Patríte medzi nich? Kto si musí vymeniť občiansky preukaz? Koniec platnosti certifikátu sa týka každého, komu bol občiansky preukaz s čipom vydaný skôr ako 21. …

Využívate e-podpis? Nezabudnite si do konca roka vymeniť občiansky preukaz Čítajte viac »

Finančná správa od januára 2023 uvidí príjmy prenajímateľov aj poskytovateľov služieb zdieľanej ekonomiky

Od 1. januára 2023 vstupuje do platnosti novela zákona č. 250/2022 o ochrane spotrebiteľa, podľa ktorej digitálne platformy musia automaticky poskytovať informácie o svojich klientoch daňovým úradom. Uvádza sa tak do praxe smernica DAC7, ktorá zavádza takúto povinnosť pre digitálne platformy naprieč všetkými štátmi Európskej únie. Doteraz boli údaje dostupné iba na vyžiadanie. Aplikáciou tejto …

Finančná správa od januára 2023 uvidí príjmy prenajímateľov aj poskytovateľov služieb zdieľanej ekonomiky Čítajte viac »

Registrácia do zoznamu prijímateľov 2% z dane v roku 2023

Každý rok sa do zoznamu prijímateľov 2% z dane registruje množstvo neziskových organizácií a každý rok sa vyzbieraná suma zvyšuje. Minulý rok sa 2 % rozhodlo darovať viac ako 850 000 daňovníkov. Nadácie a neziskové organizácie tak minulý rok získali viac ako 86 miliónov eur. Pre porovnanie, v roku 2020 získali „len“ niečo viac ako …

Registrácia do zoznamu prijímateľov 2% z dane v roku 2023 Čítajte viac »